Václav IV. – Lucemburkové

Doba Václava IV. Václav IV. Lucemburkové Církev Výtvarné umění
Architektura Kulinářské umění Hudba Literatura Věda
Móda Vojenství Odkazy Ke stažení

Lucemburkové

Václav IV. patřil mezi Lucemburky. Lucemburkové byl velmi starým rodem, který vládl nevelkému hrabství na pomezí Německa a Francie. Jejich dávní potomci patřili mazi příbuzné Karla Velikého a podle rodové mytologie byla pramátí rodu víla Meluzína.

Ve 13. století se vzdáleně příbuzensky propletli s rodinou francouzských králů a francouzské krále, konkrétně pak Filipa IV. podporovali. Proto, když FIlip IV. viděl, že sám nemá šanci prosadit vlastní volbu na císařský trůn uvolněný zavražědním císaře Albrechta Habsburského, pomohl prosadit zvolení právě Jindřicha Lucemburského.

Jindřich přinesl do Svaté říše nový typ vládnoucí agendy – opíral se po vzoru francouzského dvora o úřednický aparát tvořený profesionálními právníky. Filipa IV. ovšem zklamal – nestal se Filipovou loutkou a vedl vlastní sebevědomou politiku v Říši. Tak ho zastihlo i poselstvo z Čech vedené zbraslavským opatem, kteří Jindřicha přemluvili, aby svého jediného syna Jana oženil s českou princeznou Eliškou. Tak se českým králem stal císařský princ Jan Lucemburský,

K Janově smůle ovšem Jindřich zemřel nejspíš na úplavici během vojenského tažení v Itálii, kdy se snažil zpacifikovat odbojná italská knížata a vymoci si návrat silné císařské vlády. A protože Jan byl příliš mladý, nemohl převzít císařský trůn, stáhl se podpořil zvolení Ludvíka Bavorského. Tak vypadaly začátky vstupu Lucembursků na pole evropské (a potažmo české) politiky, než se králem stal Karel IV. a po něm jeho syn Václav IV.

Je spravedlivé nepřehlédnout další u nás méně známé Lucemburky – Jindřichův mladší bratr Balduin byl trevírským arcibiskupem a jedním z nejmocnějších mužů tehdejší církve, stejně jako Jan Soběslav, bratranec Václava IV. byl arcibiskupem a patriarchou v Aquileji, což byla v církevní hierarchii také jedna z nejvyšších pozic hned po papeži. A koneckonců Václavův druhý bratranec Jošt byl několik let voleným císařem.

Posledním z Lucemburků byl vnuk Zikmunda Lucemburského Ladislav Pohrobek. Bohužel zemřel mladý (měl leukémii) a bez následníků. Lucemburské soustátí se po jeho smrti rozpadlo – císařský trůn a Rakousko obhájil Ladislavův strýc Fridrich. V Uhrách se vlády chopil někdejší zemský správce a mocný vévoda Matyáš Korvín. Česká šlechta zvolila českým králem Jiřího z Poděbrad. Tím ovšem porušili nástupnické zákony, protože vzdálenými potomky a dědici byli právě Habsburkové. Jiří prakticky celou svou vládu musel obhajovat vlastní pozice a stejně částí šlechty nebyl jako král respektován.

Lucemburkové vládli v neklidném období na sklonku středověku. Díky nim a jejich vazbám došlo k velkému propojení střední a západní Evropy, k pronikání západního (původně římského) práva k nám, k šíření kultury. Na poli politiky je dílem Lucemburků, které odstartoval Jan Lucemburský viszegradskou smlouvou, vytvoření vícenárodnostního soustátí. Patřilo do něj především České království, Rakouské vévodství a Uherské království. Tento program i monarchii (někdy se jí říká podunajská) po nich převzali jako dědici Habsburkové.

Měkčené zbraně pro larp, cosplay, divadlo, hračky


 

Stránky o Václavovi IV. už neudržujeme a jsou památkou na jeden náš starší projekt. Doporučujeme kouknout na stránku  Hry na naše živé aktuální projekty.

Doba Václava IV. Václav IV. Lucemburkové Církev Výtvarné umění
Architektura Kulinářské umění Hudba Literatura Věda
Móda Vojenství Odkazy Ke stažení