Václav IV. – výtvarné umění

Doba Václava IV. Václav IV. Lucemburkové Církev Výtvarné umění
Architektura Kulinářské umění Hudba Literatura Věda
Móda Vojenství Odkazy Ke stažení

Výtvarné umění

Madona těšínská cca 1375Jaké zajímavé novinky se na poli umění děly v době Václava IV? U nás byly v plném proudu nejkrásnější goticé stavby, jejichž budování zahájil už Karel IV. Katedrála sv. Víta v Praze a mnoho dalších. V Itálii už bylo vše jinak a začínala tam renesance. Podobně tomu bylo i v malířství nebo sochařství.

Nejslavnější cyklus gotických maleb na světě vytvořil malíř, kterému se řídá mistr Theodorich. Nejspíš to byl Ital, který žil na dvoře Karla IV. V době panování Václava IV. u nás působili jiní umělci, nejslavnější z nich jsou dva – ani jednoho neznáme jménem a tak jim říkáme podle jejich nejslavnějších děl Mistr vyšebrodského oltáře a Mistr třeboňského oltáře.

Vpravo vidíme tzv. Madonu těšínskou. Vznikla kolem roku 1370-75 a vidíme na ní znakky tehdejší módy. Madona stojí v typickém postoji, kterému se říká kontrapost – její tělo je prohnuté do S, jednu nohu má pokrčenou a boky stočené našikmo.

Mistr Vyšebrodského oltáře

Pracoval už pro Karla IV. , jeho nejslavnější díla jsou různé deskové obrazy s náboženskou tematikou a oltáře.

Mistr třeboňského oltáře

Působil přímo na dvoře Václava IV.

Jan van Eyck

Mezi nejslavnější a nejlepší malíře, kteří tvořili v době Václava IV., patřili bratři van Eyckové z Nizozemí, slavnější a známěšjí je starší z nich Jan van Eyck 1390-1441. Mimojiné jemu připisován objev olejomalby. Temperová technika, kterou do té doby všichni malovali, totiž pochází z Itálie – tedy země s teplým a suchým podnebím. V chladné Evropě a zvlášť třeba v Nizozemí, kde je podnebí vlhké, temeprové vbarvy plesnivěly, malby praskaly a byly velice háklivé na uložení. Van Eyckové proto vyzkoušeli přidávat do vrchních vrstev malby lněný olej, posléze si ho upravovali na suníčku a připravovali si vlastně olej polymerovaný. Jejich techniku pak ve zjednodušené podobě užívali malíři až do 19. století.

Donatello – italský sochař, žil ve Florencii v letech 1386 – 1466 a i když i on patří k současníkům Václava IV., počítáme ho už mezi renesanční umělce. Je to tím, že renesance začala v Itálii mnohem dříve než přišla k nám, prvním impulsem pro toto znovuzrození antiky bývá označována vláda císaře Federica (Fridricha) II. z rodu Štaufů, který podporoval znovuvydání mnoha antických spisů, některé sám překládal.

Sochu Jana Křtitele vytvořil ve Florencii cca v letech 1409–1411

Filippo Brunelleschi (1377 – 1446) je další nečekaný současník Václava IV. mezi umělci. Byl to sochař, malíř, ale hlavně architekt žijící ve Florencii.

Bruneleschi studoval geometrickou perspektivu a napsal první „příručku“ o perspektivě, které se poté drželi všichni renesanční umělci. Leonardo perspektivu později rozšířil o perspektivu barevnou a sférickou.

Projektoval katedrálu ve Florencii (dostavěna v roce 1420) a zahájil projekt chrámu sv. Petra ve Vatikánu – ten po Bruneleschiho smrti dokončil Michelangello. Když si srovnáte tuto katedrálu ve Florencii s katedrálou v Miláně , ihned uvidíte, jak velký náskok na poli umění měla Itálie, Florencie zvlášť, před zbytkem Evropy. Ve stejné době u nás pomalu pokračovala stavba chrámu sv. Víta, která se na 500 let zastavila po smrti Václava IV.


 

Stránky o Václavovi IV. už neudržujeme a jsou památkou na jeden náš starší projekt. Doporučujeme kouknout na stránku  Hry na naše živé aktuální projekty.

Doba Václava IV. Václav IV. Lucemburkové Církev Výtvarné umění
Architektura Kulinářské umění Hudba Literatura Věda
Móda Vojenství Odkazy Ke stažení