Vzdělávací programy

Návštěva na dvoře posledních Přemyslovců I

Dvouhodinový program pro první stupeň základní školy.

Přineseme hudební nástroje, celý program povedeme v historicky věrných oděvech. Dobové obečení si mohou vyzkoušet i děti.

Naučíme se několik středověkých písniček a tanců, děti si budou moci zašermovat měkčenými meči a vyzkoušet si další dobové hry. 

Návštěva na dvoře posledních Přemyslovců II

Pro druhý stupeň ZŠ nebo první stupeň víceletých gymnázií. 

2-4 hodinový program plný hudby, informací, diplomatické hry. 

Vyzkoušíme si jednoduché středověké ruční práce, přineseme hudební nástroje, studenti si budou moci vyzkoušet středověké pokrývky hlavy a oblékání. Celý program povedeme v dobově věrném oděvu a několik z nich si budou studenti moci i vyzkoušet sami. 

Naučíme se jednoduché středověké tance a několik písní, účastníci si budou moci naaranžovat dobový oděv podle slavných obrazů a vyfotit se tak. 

V delší verzi si můžeme vyzkoušet i šermířský a básnický turnaj, zahrajeme si společenskou hru, kterou si dvořané ve středověku krátili dlouhou chvíli.