Zážitkové vzdělávání a hraní rolí (DVPP)

FILMOVÁ VÝCHOVA DVPP ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DVPP STMELOVACÍ KURZ

Akreditováno jako DVPPZážitkové vzdělávání I.

Kurz akreditovaný MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT- 16311/2016-2-444 jako akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Třídenní prezenční aktivita.

Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka. Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Všechny hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. 

Počítáme s tím, že účastníci namají žádné nebo minimální zkušenosti se zážitkovým vzděláváním nebo larpy. Zaměříme se na krátké zhruba čtyřhodinové vzdělávací hry. Účastníci si jich několik vyzkouší v roli hráče, přičemž každá je trochu jiná. Jinak obsahově zaměřená, s jinými herními mechanikami.

Probereme řadu témat: LARP, RPG, adventura, honba za pokladem, zážitkové vzdělávání – informace, principy, možnosti aplikace her ve vyučování, náměty, tvorba her, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování, mezipředmětové vazby.

Pro koho je určené: Nejsnáz využijí pedagogové 2.st. ZŠ, , ŠK, SVČ vyučující , Ze, Čj, jazykcích, OV, VV, HV. Kreativní učitelé všech dalších předmětů tu také najdou inspiraci.

Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí zkušenosti, jen hravost.

Co je cíl: Účastníci budou na konci programu umět organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, budou vědět, kde je hledat, kde hledat další informace. Budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, informace, zkušenosti, odpočinek.

Termín: 28.-30.9.2018

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Akreditováno jako DVPPZážitkové vzdělávání I. – 2

Kurz akreditovaný MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT- 16311/2016-2-444 jako akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Jednodenní prezenční aktivita.

Jde o pokračovací kurz, při kterém se s cca ročním odstupem setkají absolventi kurzu Zážitkové vzdělávání I.

Tento kurz je zaměřený především na sdílení inspirací a zkušeností a tvorbu best practices, Nepovinně bude navazovat i na předcházející komunikaci přes internetovou skupinu.

Pro koho je určené: Nejsnáz využijí pedagogové 2.st. ZŠ, , ŠK, SVČ vyučující , Ze, Čj, jazykcích, OV, VV, HV. Kreativní učitelé všech dalších předmětů tu také najdou inspiraci.

Požadavky: Absolvování kurzu Zážitkové vzdělání I.

Co je cíl: Sdílení zkušeností, spolupráce napříč vzdělávacími předměty a spolupráce pedagogů různých škol. Podpora vzniku tvůrčích týmů, které budou kooperovat a sdílet při přípravě her a projektů na různých školách, a během kurzu získají čas a energii zhodnotit svou předchozí zkušenost a posunout se na vyšší úroveň. Účastníci na konci budou umět snáz organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, budou, budou mít k dispozici síť kolegů, se kterými budou umět krátké vlastní hry připravit. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, informace, zkušenosti, odpočinek.

Termín: květen 2019

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Akreditováno jako DVPPZážitkové vzdělávání II.

Kurz akreditovaný MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT- 16311/2016-2-444 jako akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Třídenní prezenční aktivita.

Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka. Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. Počítáme s tím, že účastníci namají žádné nebo minimální zkušenosti se zážitkovým vzděláváním nebo larpy. 

Zaměříme se na rozsáhlé vícedenní hry. Jednu z nich účastníci sami vyzkouší v roli hráčů. Hra je velmi intenzívní, spojená s hlubokými zážitky. Minimum teorie, maximum praxe.

Probereme řadu témat: LARP, RPG, adventury, zážitkové vzdělávání – informace, principy, možnosti aplikace her ve vyučování, náměty, tvorbu her, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování.

Pro koho je určené:  Nejlépe  využijí výchovní poradci a učitelé, kteří připravují rozsáhlejší projekty nebo adaptační kurzy – a to bez ohledu na vyučovaný předmět. Hry lze využít ve všech předmětech. 

Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí zkušenosti, jen hravost.

Co je cíl: Účastníci na konci budou umět vyhledávat a organizovat vzdělávací hry/larpy, budou vědět, kde hledat další informace, budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, odpočinek.

Termíny:

 • 16.-19.8.2018
 • 8.-11.11.2018
 • 15.-18.11.2018

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Jak se přihlásit

Pokud máte zájem účastnit se kurzu, nebo ho chcete ve svém regionu uspořádat, kontaktujte nás.

 

FILMOVÁ VÝCHOVA DVPP ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DVPP STMELOVACÍ KURZ