Hry

Velké hry

Nejbližší uvedení

albigenští
ALBIGENŠTÍ 1262
Albigenští je obsahový výpravný atmosférický larp, jehož děj se odehrává v městečku Quillan v předhůří Pyrenejí v druhé polovině 13. století. Můžete vstoupit do středověkého Quillanu a  uvidět svět novýma očima, zažít nefalšovaný středověk. Váš zážitek podpoří krásné prostředí hradu Lipnice nad Sázavou, středověká provensálská kuchyně, zpívané bohoslužby a dramatické zápletky. Čeká vás syrová atmosféra roku 1262. Albigenští jsou poměrně syrová a imerzní hra. Bojování i nějaké násilí proběhne, je možné účastnit se herního turnaje, ale pro milovníky válčení to není typická bojová hra a už vůbec ne bitva.

Katarské války skončily a Langued’Oc je pod nadvládou Francie. Může se zdát, že katarství bylo potlačeno a zničeno. Alespoň papež a jeho prodloužená ruka dominikáni by to tak chtěli vidět. Ve městečku Quillan se chystá svatba místního pána. Do města přijíždějí lidé z širého okolí, aby se události mohli účastnit. Zároveň do Quillanu před nedávnem přibyli dva dominikáni, kteří vyšetřují udání na místního kněze, že žije v nepravostech. Skupinka templářů, kteří přijeli na svatbu jako hosté, situaci nezjednodušuje. Mezi obyvateli městečka se určitě skrývají i někteří kataři – neboli Albigenští, ostatně stejně jako v okolních lesích.

pravděpodobně 13.-15.11.20

Délka hry: 2 dny
52 postav
Krvavé časy
KRVAVÉ ČASY 1313
Krvavé časy jsou obsahový dramatický výpravný  historický larp. Je to víkendová cesta do středověku, konkrétně do Norimberku na říšský sněm v roce 1313.  Je to poměrně optimistická zábavná hra, s velkou mírou svobody hráčů, kde mají růzé postavy různě namixované gamistické, romatické nebo imerzní prvky. Bojování i nějaké násilí proběhne, je možné účastnit se herního turnaje, ale pro milovníky válčení to není typická bojová hra a už vůbec ne bitva.

Hráči se promění v nejurozenější nobilitu střední Evropy té doby a vyjednávají, kdo se stane budoucím římským králem a posléze císařem. Krom toho řeší řadu osobních problémů, většina postav i rodinných vztahů. Vzdor názvu a touze řady postav povraždit své odpůrce, v naší hře se bojuje a zabíjí poměrně málo, je to hlavně vyjednávací a intrikující hra. Diplomacie, intriky, romantické linky a obrovská párty mezi knížaty a vévody. Sněm je místo hudby, tance, dobrého jídla a urozené zábavy. Míru a poměr toho všeho si hráči nastaví výběrem postavy a u řady postav i tím, jak ji ve hře pojmou.

pravděpodobně 20.-22.11.20

Délka hry: 2 dny
65 postav
+ 6 „krátkých postav“, které mohou přijet až v pátek odpoledne.
Akkon 1291 larp

AKKON 1291

Akkon 1291 je dramatický, obsahový, výpravný larp s emotivní atmosférou. Jde tu o existenciální, etické, mystické i docela obyčejné věci. Ve hře se střetávají různé filosofie, různá etnika, různá náboženství. Život a smrt. Tělo a duše. A především lidé. Bojování i nějaké násilí proběhne, ale pro milovníky válčení to není typická bojová hra a už vůbec ne bitva. Vzdor přítomnosti řádových rytířů a armádě mamlúků za hradbami. Na druhou stranu se tu bude umírat, nejvíc z našich her. Zpívané a tančené imerzní bohoslužby. Čekejte spoustou mystiky, romantiky a epiky.

Píše se rok 1291. Dobře opevněné město Akkon patří k posledním baštám křesťanského Jeruzalémského království. Za hradbami se houfují hordy mamlúckého sultána. Ale do města přijely na pomoc oddíly janovských žoldnéřů a na cestě je prý vojsko anglického krále Edwarda i kyperského krále Jindřicha. Nepočítaje oddíly templářů a johanitů. Ve městě je teď pestrá společnost – vojáci, řádoví rytíři, místní nobilita, židovské i křesťanské rodiny. Arméni, katolíci, nestoriáni – a dokonce i pár muslimů, kteří se nesmířili s panováním barbarských Mamlúků. A mnoho lidí z okolí, kteří do bezpečí hradeb uprchli při příchodu Mamlúků. Za hradbami je nepřítel. Opakovaně se pokouší brát hradby ztečí, ale zatím jeho útoky vždy končily fiaskem a zkušení válečníci říkají, že ačkoli je nepřátel hodně, jejich armáda není dobrá a mělo by se vůči nim vystoupit s větší razancí.

jaro 2020
Délka hry: 2 dny
56 postav
Je tu i několik „krátkých postav“, které mohou přijet až v pátek odpoledne.
čistí 2261 postapo larp

ČISTÍ 2262

Čistí jsou dramatický obsahový larp se skriptovanými rolemi a trochu hororovou atmosférou odehrávající se v postapo světě. Odehrává se v postapokalyptické budoucnosti. Hra je emotivní, temná a intenzívní. Je hlavně o vyjednávání, vztazích, pátrání, přežití v nesvobodném světě. Ale také se občas střílí nerfkama a jsou tu i dramatické, temné akční noční scény. A nějaké ty bitky a turnaj v juggeru.

Původně jsme ji začali tvořit jako adaptaci Albigenských do jiného prostředí, vznikla hra, která je pro většinu postav nová. Fungují tu odlišné motivace – někdy naprosto opačné – a hra v mnoha směrech má úplně jinou dynamiku, nová společenská pravidla, leckteré mechaniky. Jsme v jiném světě a i když s tím středověkým má leccos společného a na první pohled bude řada věcí působit podobně, změny jsou velké.

12.-14.6.20

Přihláška na hru
Délka hry: 2 dny
52 postav
Řada postav je unisex
Je tu i několik „krátkých postav“, které mohou přijet až v pátek odpoledne.

Prométheové

PROMÉTHEOVÉ

Prométheové vznikli jako kombinace dramatického larpu ze sci-fi / postapo prostředí, pětidenního letního tábora pro zájemce odborného programu zaměřeného na přírodní vědy.

Současná verze je určená účastníkům nad 15 let (středoškolákům). Připravujeme i čistě herní variantu pro hráče nad 18.

Dostali jste nabídku účastnit se mimořádně zajímavé vědecké expedice s famózním rozpočtem a možnostmi vědecké práce, o jakých se vám doteď ani nesnilo. Kam?… totiž to není tak jisté. Expedice probíhá v přísně tajném režimu a zdá se, že pod patronací armády, která některé detailní informace stále tají – prý pro zajištění vaší bezpečnosti. Společnost, která odborníky všeho druhu vybírá, zaručuje, že dostanete k prozkoumání materiál, který nikdo z kolegů ještě do rukou nedostal. Ať už se týká biologie, fyziky nebo chemie. Zdá se, že je to opravdu něco mimořádného. Že by věda našla Zemi podobnou planetu a zajistila tam cestu vědecké expedici? Nebo jde o něco jiného? K zamyšlení je, že součástí výpravy má být i menší oddíl speciálních jednotek a nechystá se žádná kosmická raketa, ale prý kvůli výpravě vzniklo nějaké podivné plavidlo. To samozřejmě vyvolává otázky. Podrobnosti se prý dozví až ti, kdo podepíšou kontrakt a zavážou se k naprosté mlčenlivosti.

Momentálně nemá vypsaný termín

Přihláška na hru
Délka hry: 2 dny
58 postav
Řada postav je unisex

good people of Languedok

GOOD PEOLE of LANGUEDOK
International (in English)

The Good people of Languedoc is a contentious atmospheric larp whose content takes place in the town of Quillan in the foothills of the Pyrenees in the second half of the 13th century. This is an international variant of Albigenští. You can enter medieval Quillan and see the world with new eyes, experience the genuine Middle Ages. Your experience will be supported by the beautiful surroundings of Lipnice nad Sázavou Castle, medieval Provencal cuisine, sung services and dramatic plots. The raw atmosphere awaits you in 1262. The Albigens are a fairly raw and immersion game. Fighting and some violence will take place, it is possible to participate in the game tournament, but for lovers of war it is not a typical fighting game and not a battle at all.

The Qatar wars are over and Langued’Oc is under French rule. It may seem that Catharism has been suppressed and destroyed. At least the Pope and his extended hand the Dominicans would want to see it that way. In the town of Quillan is going to the wedding of the local master. People from the surrounding area come to the city to attend the event. At the same time, two Dominicans have been added to Quillan recently, investigating the denunciation of a local priest that he lives in iniquity. A group of Templars who came to the wedding as guests does not simplify the situation. Among the inhabitants of the town certainly hide some Cathars – or Albigenští, indeed, as in the surrounding forests.

pravděpodobně 5.-8.11.20
Duration of the game: 2 days
52 characters

 

Komorní hry

 

JEDNOTKA ZVLÁŠTNÍHO NASAZENÍ

Jedna místnost, blížící se krize, která může mít za následky stovky mrtvých. Zakázali jim varovat kohokoli, i svou rodinu. Minulost některých z nich se ozývá, ale řešení krize je přednější. Nebo ne?

Na žádost člena rozvědky se sejde tým specialistů, který řeší krizi, o které krom jednoho z nich nikdo nemá žádné informace. Celá akce musí proběhnout v utajení, dokážou to? Členové speciální jednotky se někteří znají, někteří ne. Většina z nich má za sebou podivnou nebo ne zcela zveřejnitelnou minulost, každý z nich je ale specialista ve svém oboru. A podle šéfa akce jsou nutnou součástí týmu pro řešení nastalé krize. Nevědí, krom šéfa, o co jde, a ten jim prý stoprocentně věří. Opravdu to bude stačit?

Hra je pro 9 hráčů libovolného pohlaví, má rychlé tempo a odehrává se v reálném čase v jedné místnosti. Kostýmy nejsou nutné. Je fajn mít tužku a papír. Jde tu o rychlé rozhodování a chladnou mysl chránící před možnou katastrofou.

9 unisex postav

Hra trvá trvá asi 2 hodiny.

SVATOVÁCLAVSKÝ SNĚM

Zástupci vrcholné české šlechty se sešli, aby předjednali, kdo bude příštím českým králem.

Král Václav III. byl nedávno zavražděn a čecké země se ocitly v bezvládí. Než se sjede celý zemský sněm, je potřeba upravit cestičku k snažšímu zvolení příštího českého krále. Sešlo se zde 9 zástupců nejvyšší, nejbohatší a nejpyšnější české šlechty, kteří se mají sjednotit ve své volbě. Každý má ale jiné motivace, jiné záměry a ne všem jde jen o blaho českého království…

Devět šlechticů se bude někdy handrkovat, jindy hádat, někdy možná i vznešeně vyjednávat o svých kandidátech. Budou padat návrhy, úplatky, výhrůžky a snad se nakonec panstvo shodne.

Hra je čistě vyjednávací, vlastní kostýmy možné, ale netřeba. Budeme rádi, když budeme předem vědět, kolik se přihlásilo žen a kolik mužů, abychom role lehce upravili, ale jinak je hra genderově neutrální.

Hra se odehrává 7 let před dějem hry Krvavé časy. Hráči Svatováclavského sněmu se s lecčíms seznámí, ale nebudou mít naspilované nic, co by vědět neměli, souvislosti jsou veelmi volné.

9 – 11 unisex postav

Hra trvá trvá asi 3 hodiny.

kvarteto

KVARTETO 1980

Komorní zájezd do husákovského Československa. Výletníci si prožijí příběh smyčcového kvarteta na přelomu 70. a 80. let dvacátého století.

Je to naše první hra, která je hodně skriptovaná a časem ji možná repasujeme, protože na ní dnes už vidíme řadu nedostatků.

Náročnost: Hra je nenáročná, vhodná i pro nezkušené hráče.

6 postav – 3 muži, 2 ženy, 1 obojetná

Hra trvá trvá asi 4 hodiny.

V současnosti neuvádíme.

CASTING

Komorní LARP o probíhajícím castingu do velkorozpočtového filmu.

Hráči si požijí si jeden pěkný adrenalínový filmový casting v rolích uchazečů o filmové role, režiséra, producenta, kameramana, mihne se tam nějaký ten rodič budoucí hvězdy.

Sice neteče krev, ale pro krásné nadějné herečky je to nemilosrdná vyvražďovačka.

Je to naše velmi stará hra a časem ji možná repasujeme, protože na ní dnes už vidíme řadu nedostatků.

Náročnost: Hra je nenáročná, vhodná i pro prvohráče, jde o lehkou zábavu. Nečekejte psychologické drama, je to čistá zábava bez větších postranních úmyslů. Krom toho, že průběh se může velmi blízko přiblížit realitě.

12 hráčů, 3 mužů, 7 žen, 2 obojetné

Hra trvá trvá asi 4 hodiny.

V současnosti neuvádíme.

 

eshop larp sword, larp weapon, foam weapon
ESHOP

LARP-SWORD.COM

Eshop, kde najdete spoustu měkčených zbraní a různých suvenýrů vztažených k našim hrám, ale také půjčovnu, kde si můžete půjčit měkčené zbraně, kostýmy a další rekvizity pro vaše hry nebo film.