Informace pro poutníky

Pro cestování prostorem a časem používáme odzkoušenou technologii LARP.

Spojuje prvky prožitku, osobnostního rozvoje a terapie. Během cest i ponávratové rekonvalescence jsou poutníkům k dispozici naši psychologové, koučové a terapeuti.

Jde o technologii bezpečnou a z jejího principu je vyloučené, aby se poutníci v čase ztratili a nevrátili s námi.

Zaručujeme, že všechny poutníky přivezeme zpět do současnosti. Ovšem poutníky, jako u každé cesty časem, varujeme, že cesta pravidelně má trvalé následky, jejichž rozsah a podoba nejsou předvídatelné a že cestování časem způsobuje závislost. Za následky ani způsobené závislosti neneseme odpovědnost. Všichni účastníci naší cesty se proto na cestu vydávají s vědomím všech rizik a na vlastní nebezpečí.

Je třeba si uvědomit, že se vydáváme do paralelní reality, takže můžeme zaručit situaci, do které vejdeme, ale nemůžeme zaručit, že budeme opouštět realitu shodnou s naší historickou zkušeností.