Čistí – Herní svět a jeho historie

čistí 2262 design hry Čistí informace pro hráče - placení, termíny, faq

Historie

Na přelomu 21. a 22. století došlo v Evropě k velkým pustošivým válkám. Způsobily je anarchistické skupiny, které se pokusily zvrátit dosavadní pozitivní vývoj k šťastné společnosti žijící ve jménu Světla a Míru. Během války zemřela většina obyvatel a rozsáhlá území se změnila v Pustinu. Došlo ke zničení infrastruktury, datových sítí, a teroristické útoky vyřadily i většinu datových úložišť. A vzhledem k tomu, že přestaly fungovat i inženýrské sítě, virtuální prostor prostě zhasl a vzal s sebou do tmy vše, co schraňoval. Ekonomika se propadla až ke dnu a většina průmyslových závodů se ocitla v troskách. Velká část technologií odešla na onen svět s datovými centry a experty, kteří technologie ovládali. Nebo se stala docela jednoduše nedostupnou, protože chyběly kapacity, které by je vyráběly.

Ale nepřátele se podařilo vytěsnit do nehostinných území na severu a na Sibiři, takže, přestože zlo nebylo zcela zažehnáno, byla nastolena určitá rovnováha a i když určité vojenské síly váže udržování bezpečnosti hranice, většina lidí žije v míru.

Stav populace a lidská sídla

Než se podařilo znovu nastolit pořádek, uběhla řada let, zbytečně zemřely desítky milionů lidí a hlavně anarchisté ve svém posledním tažení použili biologické zbraně nového druhu, které přivedly lidstvo na pokraj totální záhuby. Došlo k promoření Země agresívními viry zvanými Perbudakan PBK23, které odolávají každému pokusu o léčbu a co hůř, přenáší se i generacemi, takže dnes jsou jeho nositeli všichni lidé.

Jestli na konci 21. století žilo na zemi asi 20 miliard lidí, dnes je to sotva miliarda, a to kdo ví jestli. Velká města byla vybombardována hned v prvních fázích války a jejich ruiny dnes většinou pohltila pustina. S nimi lidé přišli o většinu výrobních kapacit, datových center, továren, vědeckých pracovišť. A s dalšími chemickými a biologickými zbraněmi odcházely další sloupy civilizace. V současnosti je populace velmi nerovnoměrná – hlavní město je obrovská přelidněná megapole, která chaoticky a genericky vznikla ke konci válečného běsnění na dosud nezamořeném území. Té se říká Centrum nebo Hlavní město. Dnes v ní žije několik milionů lidí a je to svět sám pro sebe. Žije se tam snáz než na venkově, ale je to vykoupené šílenými podmínkami – ať jde o častou kriminalitu, smog, nedostatek světla, občasné problémy se zásobováním potravinami… Ale zase je to nejživotaschopnější zbytek civilizace. Mají tam jakési technické zázemí, jsou tam lékaři, pokoušejí se znovu vybudovat vědecká centra a průmyslové závody a nehrozí tam divocí, protože armáda hranice Centra dobře chrání.

Žádné další velké město zatím nevzniklo. Po zemi jsou roztroušena malá opevněná městečka zvaná hnízda, kde žije pár stovek až pár tisíc obyvatel. Vznikla většinou na místě vojenských základen, v jejich centru bývá bukr obývaný majiteli hnízda – holdery. A pak je tu většinou už venkov. Jsou to po pustině roztroušené opevněné farmy, na kterých žije vždy pár desítek lidí. Je to nejsvobodnější, ale nejvíc hardcor životní styl a zdaleka ne každý na něj má odvahu. Holdeři farem nebývají bohatí, ale lidé k nim většinou mají respekt. Jsou to lidé, kteří přežili obklopeni divokými, a bez kterých by ostatní pomřeli hlady. Farma znamená nějaká pole, velké skleníky, zdroj pitné vody, nějaké kapacity ke zpracování potravin, a smečku ostrých chlápků, co po nocích sedí s reflektory na strážních věží u kulometu a dávají pozor, jestli se farmu nesnaží napadnout divocí.

Killan je malé hnízdo. Leží v hraničních horách a lidé v kraji jsou dost svérázní. Udržují svoje tradice, které jsou v Centru asi považované za barbarské, ale co. Úředníci z Centra nežijí v zalesněných horách na periferii země.

Genové poškození a fazolky

Poté, co se vládě Světla a míru podařilo zkonsolidovat situaci, mohla začít lidem dodávat léky, které virovou nákazu udržují v zapouzdřeném stavu v hloubce buněk tak, že lidi přímo zdravotně neohrožuje. Výroba léků lidově zvaných Fazolka je drahá a proto je vyrábí jen velké státem dotované a řízené farmaceutické podniky. Stát si nemůže dovolit žádný risk a výroba a distribuce Fazolek musí zůstat zachovaná a udržovaná. Fazolky je třeba užívat pravidelně každý den jednu až tři. O jejich distribuci se starají pověření státní úředníci, fazolky jsou podávány ideálně třikrát denně během shromáždění. Pouze ve výjimečných odůvodněných případech je režim distribuce fazolek jiný, aby lidem optimálně umožnil přežít i v situacích, kdy každodenní přítomnost na shromáždění není možná.

Počasí a podnebí

Podnebí je teplejší, ale bohužel sušší. A to hodně. A většina půdy je zatím zamořená a potrvá desítky let, než se to zlepší. Pitná voda je problém v celé zemi. Kvalitní pitná voda je dražší než zlato. Killan je v pohraničních horách, takže tady je trochu snesitelněj, dokonce tu i občas prší, ale čekejme horko.

Potraviny

Nedostatek vody a zemědělské půdy věci neulehčuje. Venkov navíc čelí plenění divokých. Potraviny jsou drahé. Sice nikdo neumírá hlady, ale i v Killanu je specialista, který dohlíží na to, aby lidé měli dostupné potraviny, které jim dají potřebné kalorie, minerály a vitamíny. Někdy to nemá snadné.

Elektronika

No ano, byly doby, kdy se lidé dostali na úroveň, kdy elektronika neměla daleko od magie. Vysokorychlostní sítě, neuronové počítače ukládající informace do syntetických RNA řetězců… ale během války to vzalo za své. Díky státnímu embargu na jakékoli genetické manipulace je jasné, že neuronovým RNA počítačům odzvonilo.  Jejich zpětný vývoj by teď stejně přesahoval možnosti výzkumu. A tak v megapoli pracují na přípravě továrny, kde by se vyráběly pokročilé křemíkové čipy a flash paměti. Snad to bude brzo, ale je jasné, že nějakou dobu to bude drahé, poruchové a nedostatkové zboží. Uchovávají se tedy v provozu muzeální kusy a každý jejich majitel je až paranoidně  opečovává, protože porucha může být snadno fatální.

Informační sítě

Ve velkých centrech, natož v megapolích, se podařilo obnovit optické sítě poničené EMG impulsy. Ale koncová zařízení jsou nedostatková a příšerně drahá, stejně jako sítě ani serverovny mají katastrofálně nízkou kapacitu. Nejsou díly, není energie. A tak přístup k síti zdaleka nemá každý, často se sdílí na některých veřených místech za těžké poplatky odvislé od přenesených dat a samozřejmě na ulici blikají projekční plochy, ze kterých lidé vidí vládou schválené zpravodajství. Ale to platí v centru. V Killanu si o optickém kabelu mohou nechat zdát. Připojení přes satelity pochopitelně skončilo v okamžiku, kdy si bojující strany během války všechny sestřílely z orbitu.

Rádiové spojení není technnicky takový problém, ale jeho zapojení je zakázané. Má to dobrý důvod. Kdesi v pustině jsou ukrytá zatím neobjevená sila, z nichž se tu a tam do noci vynoří fantomové drony, kterým nikdo zatím nedokázal vysvětlit, že válka skončila. Jdou po zdrojích všech zachycených vln a jejich původce nemilosrdně ztrestají bombardováním. Jednou na město dokonce svrhly taktickou jadernou hlavici – a to nikdo nechce. Kde se ty drony berou, se zatím nepodařilo odhalit a jejich likvidace bude pro armádu pěkný oříšek.

Pustina

Většina území je tvořená pustinou. Ve skutečnosti jsou to spíš husté lesy plné degenerovaných stromů i tvorů. Jsou tu celá území zamořená odpadem. Spíš biologickým než chemickým nebo jaderným a většinou souběžně i následky bojů, ale někdy se volně mísí všechny zdroje nebezpečí. Pod zeleným a někdy červenohnědým příkrovem se skrývají trosky měst, potrhané dávné dálnice, popadané mosty, krátery po bombardování – a především miliony min. Přičemž ty oldscholové výbušné patří k těm nejméně nebezpečným. Jsou tu zapomenuté jaderné miny, které nejsou na žádných vojeských mapách, a to v počtu několika tisíc. Mimořádně nebezpečné jsou pulsující červí díry, které byly jako miny programované někdy na konci minulého století. Samozřejmě nikdo neví kde, natož aby uměl najít a deaktivovat jejich řídící ovladače.

Přes pustinu někdy vedou armádou vybudované silnice, ale většinou jsou cesty prostě jen sjízdné průseky, které jsou léty ověřené. A když ne jinak, tak aspoň pásovou technikou. Silnice propojují několik větších měst s Hlavním městem. Kolem každého hnízda je síť opevněných farem. Mezi jednotlivými místy je přitom vždy maximálně den cesty. To má důvod.

V pustině se totiž kromě neživých nástrah vyskutují tvorové, které člověk nechce potkat. Zmutovaná zvířata… ale hlavně zmutovaní lidé – divocí.

Pustina je zkrátka prostor, kterému se člověk s aspoň zbytkem pudu sebezáchovy vyhne.

Energie

Energie je problém. Časem ho vláda vyřeší, ale teď je poměrně nedávno po nejhorším a elektrárny se za válek staly vděčnými cíli. Ano, v Centru elektřinu mají, a to na pár hodin denně v určitém objemu i lidé ve svých bytech. Ale farmy nebo hnízda jako Killan musí být soběstačné. Elektřina se vyrábí nespolehlivými soláry a uchovává v křemíko-kalciových bateriích, které byly řešením nedostatku lithia. Ale i tak, jejich výroba je drahá, jsou nespolehlivé a snesou omezený počet nabíjecích cyklů. A bez nich to kvůli divokým nejde. Spotřeba energie, která je v Centru věcí vaší peněženky, je v Killanu nebo na farmě věcí přežití a pečlivě se hlídá. Spotřebiče musí být zdůvodněné a registrované a správce sleduje stav baterií.

Cenzus

Hra se odehrává v horách při jižní hranici, v kraji, kterému se říká Jižní Vrchovina nebo prostě Jih.

Naše země je vedená moudrou politickou stranou zvanou Cenzus. Je to jediná strana a je to tak správně. Ostatní byly po vítězství Cenzu zrušené, protože jejich činnost nevedla k prospěchu země. Takže stát a Cenzus vlastně tak trochu prorostly. A jsou tu ještě auditoři. Auditorský úřad hlídá čistotu ideologického myšlení – ať už v médiích nebo v myšlení lidí. Auditorům podléhá policie, resp. všechny její složky. Ale většinou není třeba jejího zásahu, auditorský úřad pracuje přesně a spolehlivě.

Na západě je dlouhý pás pobřeží, ale protože moře je zdrojem zamoření a jde o mrtvou a nebezpečnou oblast, většina pobřeží je tvořena pustinou skrývající nekonečné brownfieldy. Jednou z výjimek je odlehlý kraj zvaný Pomoří.

Na severu je povstalecké území někdy zvané Siberie. Nepřítel. Armáda se snaží nastolit tam pořádek, ale zdá se, že nepřítel disponuje kapacitou, která nedovoluje rychlé vyřešení tohoto problému.

Cizí země

Ze zpravodajství můžete mít pocit, že žádné nejsou, ale pravda je jiná. Všichni ví, že na západě je jakási ostrovní federace a na jihu také žijí lidé. Jejich stát se jmenuje Jižní Aliance. Naše země s nimi už nevede válku, ale vztahy jsou chladné až mrazivé. Někteří dobrodruzi získali koncesi na obou stranách hranice a přes pohraniční regiony zprostředkovávají obchod, ale je to práce pro dobrodruhy. Do zpráv také občas uniknou zprávy o tom, že se povedlo stabilizovat hranici s nepřítelem na severu, ale podrobné věci podléhají armádnímu embragu a konečně, proč do toho šťourat, každý má dost vlastních starostí.

Sekta Čistých

Během 22. století všechno zkomplikovala sekta Čistých. Šlo o blouznivce, kteří začali experimentovat s mutacemi vlastní DNA tak, aby se stali odolnými vůči virům Perbudakan PBK23. Přestože Čistí po nějaké době, kdy přestali užívat Fazolku, umírali na následky nákazy virem Perbudakan PBK23, vytvořili propagandistickou lež, že znají opravdovou léčbu. Dokázali poblouznit mnoho lidí a došlo k dalším násilnostem, bojům a vládě dalo práci situaci vrátit k nějakému pořádku. Poslední ohniska povstání byla zničena během let 2229-2244. A s nimi zmizeli i příslušníci sekty Čistých. Bohužel legenda o nich zůstala. Ale nebyla to nejhorší.

Divocí

Genetické pokusy Čistých měly neplánovaný vedlejší a neblahý účinek. Z laboratoří unikli produkty genetické syntézy – zdánlivě lidé, ale s odlišným genomem. Nový živočišný druh. Takzvaní Divocí. Krutí tvorové pěstující kanibalismus žijící ve směčkách v Pustině. Těžko říct, jak tam dokáží přežít. Jsou to pololidé, zmutované agresivní kreatury, které útočí výhradně v noci. Kvůli nim je velmi náročné už tak těžké cestování, cestuje se pouze za dne, od statku ke statku, od hostince k hostinci. Ale naštěstí jsou alergičtí na světlo.

Divocí byli vytvořeni před necelými sto lety v tajných podzemních laboratořích nedaleko Killanu. V laboratoři se přes státní zákaz snažili uměle zpětně vytvořit lidi s bezchybným genetickým kódem. Ale celý vývoj zhavaroval a mimo laboratoř se dostala početná populace divokých. Zdánlivě lidí, ale s natolik odlišným genomem, že už tvoří vlastní živočišný druh. S lidmi mají společný hlavně vzhled, jinak jde spíše o poměrně chytré (řekněme na úrovni primátů) krvalačné šelmy. Mají velmi rychlý reprodukční cyklus a  během pár desítek let zamořili celou pustinu. Nikdo dnes neumí odhadnout, kolik jich je. Pesimisté říkají, že možná až stovky tisíc. Při rychlosti, kterou se množí by to během krátké doby mohlo představovat velké ohrožení i pro větší města.

V severních krajích jich prý zatím ještě není tolik, ale tady v horách kolem Killanu se to divokými jen hemží. Bezpečnostní síly zatím nebyly schopné je zcela eliminovat, protože Pustina představuje rozsáhlá území a Divocí se v něm výborně orientují. Žijí pravděpodobně v zemních norách, které spojují i do rozsáhlých komplexů. Jejich zrak je vlivem mutací a stylu života dokonale navyklý na tmu. I v naprosté tmě vidí stejně dobře, jako lidé ve dne. Naštěstí je to vyvážené tím, že světlo jim působí bolest. Proto Divocí ze svých úkrytů vylézají výhradně za tmy a za tmy se vracejí. V Centru samozřejmě znají tak vyprávění o nich, protože megapole jsou dobře chráněné, ale farmáři na venkově vědí své. Farmy, které to přežily, se změnily v opevněná místa obehnaná zdmi a ostnatými dráty na které v noci trvale svítí reflektory. Takže každá farma, každé hnízdo, velmi pečlivě hlídají kapacitu baterií, aby dokázali osvítit celý okruh kolem zdí.

Ani ten největší blázen by si netroufl cestovat za tmy (kromě Převaděčů – Kyborgů), protože to s jistotou znamená napadení divokými. A noční napadení kupecké kolony znamená skoro jistě smrt.

Život na venkově není nic snadného, ale přitom je důležité zajistit dostatek potravin. Ano, až se země trochu zkonsoliduje, vláda si jistě poradí i s divokými. Půjde to ruku v ruce s rekultivací pustiny. Ale kdoví, jak dlouho to potrvá. Optimisté říkají desítky let, pesimisté staletí.

Kyborgové

Arnáda disponuje zvláštními silami. Jsou to kyborgové – Převaděči. Upravení lidé. Kdysi jeden z vůdců klanu založil školu pro převaděče. Tvrdil, že se dá převaděčství naučit. Tihle mladí lidé muži i ženy absolvují speciální vycvik a posléze fyzickou úpravu. Také nemusí brát fazolky tak často, vydrží bez nich déle než ostatní. Převaděči získávají schopnost vidět ve tmě a jsou fyzicky mimořádně zdatní. Žádný člověk se neodváží si to jen tak rozdat v boji s Převaděčem a z Převaděčů mají oprávněný respekt i divocí. Zlé jazyky tvrdí, že jsou tihle lidé geneticky upravení, ale to je propaganda. Genetické úpravy jsou přísně zakázány a Censem pronásledovány, takže to není možné. Kyborgové jsou perfektně vycvičení a naprosto oddaní svému řádu.

Převaděči podléhají jen Nejjasnějšímu Obnoviteli a přijímají rozkazy jen od něj a svých vlastních nadřízených. Je veliká prestiž, když je mladý muž nebo žena vybráno do převaděčské školy. Zároveň je ale velké nebezpečí, že výcvik nepřežije. Že se navždy odcizí své rodině je více než jasné. Převaděči nemají rodinu, jejich rodina jsou ostatní Převaděči.

Výběr mladých lidí do převaděčského výcviku dělají sami Převaděči, kteří si tak vychovávají své nástupce. Pro každého dospělého převaděče je velká čest, když se jim podaří najít svého nástupce, které dokáže výcvik absolvovat a stávají se z nich nerozluční spojenci. Pouto mezi převaděči je silnější než k jejich původním rodinám. Zároveň jsou Převaděči neplodní, výcvik jim po úpravě na kyborga znemožní se rozmnožovat. Ke kyboržské úpravě s musí rozhodnout sami, nikdo je k tomu nesmí nutit. Neznemožní jim ovšem lásku jako takovou nebo milostný akt. I když jsou citově spíš vlažní. Ve hře máme dvojici kyborgů, kteří si přišli vybrat další učně. Oba požívají velké autority. Kborgové mají hlavní cíl a to chránit cesty a cestující karavany. Nejsou primárně stvořeni pro útok. Nechtějí bojovat porti jiným lidem, i když toto pravidlo musí občas porušit.

Genetické zdraví obyvatel

Legendy vyprávějí, že existují lidé nadaní jakousi mimořádnou schopností vnímat různá nebezpečí, vyhýbat se nebezpečným cestám, najít v Pustině pitnou vodu a podobně. Legendy takovým lidem říkají Vidoucí. Ale tyto legendy se nikdy nepotvrdily a žádní Vidoucí ve skutečnosti nikdy neexistovali, šlo jen o propagandu šířenou nepřáteli Světla a míru.

Většina lidí má ve skutečnosti genofond spíš hodně poškozený a virová nákaza zapouzdřená v těle není jediné, co lidi trápí. Mnohem horší je obecně poškozená plodnost. Mít děti je obrovská deviza, hodně lidí děti mít nemůže, protože jejich genofond je poškozený příliš. Po zemi je síť státních výzkumných zařízení, kde genofond testují a každý pár může zjistit, jestli je kompatibilní, jestli spolu mohou mít děti, jejichž genetická mutace nepřekročí kritickou mez. Ale testy jsou drahé a nemůže si je dovolit zdaleka každý. Takže většina párů to prostě zkusí a nějak to dopadne. První vítězství je, když žena se svým partnerem může otěhotnět, druhé, když se jim narodí dítě, které v mezích reality lze prohlásit za zdravé, tedy schopné žít jako všichni ostatní.

Existence Převaděčů – kyborgů – je tak často diskutované téma. Stávají se jimi ti nejlepší. Je jich zapotřebí k cestování a boji s Divokými, a koneckonců i s nepřítelem daleko na hranicích. Ale současně se připravují o svou plodnost. A ztráta lidí, kteří mohou mít děti, je bolestná. Být kyborgem jako žena, která je plodná je velké dilema jak pro společnost tak pro tu samotnou ženu.

Město Killan a začátek hry

Ocitáme se v menším hnízdě, které leží na důležité silnici. Ta vede přes rozsáhlou a velmi nebezpečnou pustinu. Z nejbližšího velkého města na severu je to sem dobře týden, a dalších deset dnů je to do nejbližšího velkého města na jihu. Na silnici leží i několik menších městeček a fortů, a kolem města je i několik opevněných statků. Ale přece jen jde jen o menší opevněné zastávky sloužící k bezpečnému přenocování, a Killan je sice malé, ale dobře opevnění hnízdo – a tedy civilizace.

Do Killanu se sjeli šéfové několika klanů, kteří ovládají zdejší oblast k radostné události, kterých už tu dlouho moc nebylo a proto se všichni těší: Dojde k mocenskému propojení dvou důležitých klanů v oblasti a mladý pán Roger si bude brát dceru hlavy sousedního klanu – Beu z Miry. Bude s tím spojena řada rituálů, veselí, povinností, a to vše stojí za to být při tom.

Zároveň se zde odehraje přechodový rituál, který se koná jednou za pár let, takzvaná Cesta Dospělosti. Je to docela nebezpečná zkouška, kdy jsou mladí lidé vylsáni za šírání do nedalekého bunkru, odkud mají přinést trofej. V tu dobu už vylézají divocí a adepti dospělosti se musí ubránit. Cestu by měli absolvovat všichni ve věku 18 až 20 let. Nedá se z toho vykecat, vyplatit ani vymluvit. Buď jsi v Killanu dospělý, nebo nadosmrti děcko.

Pojďte se pro začátek začíst a vydat se na Cestu do Killanu >>

Koho potkáme v Killanu?

kasty v roce 2262

Postavy

Ainé
(19)

KlíčAiné je asistentka Isabo z Miry. O svou paní pečuje jak umí nejlépe, ale to jí nebrání žít svůj vlastní život, který na Killanu může získat mnohé kouzlo.

Alex

(50)

Alex je starší žena, vdova po zemědělci, která žije na samotě blízko hor. S mužem nebyli kompatibilní, takže vlastní děti nemají. Její pole nejsou tolik úrodná jako ta v přímém okolí Kiillanu, ale její farma má svou tradici a hlavně hluboký vrt znamenité vody, kterou vozí i do Killanu. Alex se tak ekonomicky drží a dokáže odolávat jak divokým tak nepřízni počasí. Kdyby byly nějaké peníze na investice, nebylo by marné spojit statek s Killanem vodovodem, protože její pramen sice není tak bohatý na vodu, ale voda má zato daleko vyšší kvalitu než ta killanská.

Alice (24)

Casperova žena, farmářka. Spolu s manželem dodávají potraviny do hnízda. To zní jednoduše, ale je to život plný odříkání a bezesných nocí, kdy se kolem opevněné farmy potulují divocí, hlídací psi štěkají jako o život, a pacholci s puškou v ruce zírají na hlídce do tmy. Jaké to je na farmě kus od hnízda jako je Killan, si spousta lidí v Killanu neumí představit. A natož by o tom měli páru v megapoli. 

Adina
(40)

Gilbertova asistentka. Pomáhala s výchovou obou synů Killanské paní, ale pak, zdá se, byla někomu nepohodlná, tak musela z pevnosti pryč. Pro Gilberta má své kouzlo. Jednak jako žena a jednak jako člověk, který si umí poradit i v náročných situacích, netrpí předsudky, strachy, prostě někdo, na koho Gilbert může hodit běžné starosti. Adina díky své práci spoustu věcí ví a když něco potřebujete, není od věci se jí optat, je to celkem laskavá osoba.

Andrej
(19)

KlíčSprávcův (Násirův a Brísin) syn. Je chytrý a bystrý. Otec ho naučil spoustu důležitých věcí. Andrej by tedy mohl být na cestě k dobré kariéře. Jenže místo toho je často viděný ve společnosti mladých pánů, jak se tahají po nočních barech.

Arnold
(52)

Starý zkušený Auditor. Má na starosti svého mladého druha Nicolase a také vyšetřování ve jménu státu. Je to horlivý a nekompromisní člověk. Jde mu o to, aby všechna hnízda vyznávala stejnou věrnost státu a chce vykořenit všechny nesprávné myšlenky a názory. Když se to nebude dařit argumentací, pak umí sáhnout  i k dalším postředkům. Má k tomu pravomoci a dokáže si přivolat i slušnou palebnou sílu.

April

rohlíkAperil je mladá dívka, dcera pekaře. Její otec Bran je trochu podivín, ale ona má ráda zábavu, i když práce jí nesmrdí. Hlavně když nemusí do pustiny, tam by ji nedostali ani za zlatý prase. Úplně jí stačí, jak vždycky před setměním do bran Killanu divoce najíždějí vozy všech, kdo byli přes den na cestách a vidí, jaká opatření místní vojenská posádka dělá pro bezpečnost Hnízda. Fuj! April se chce bavit, pryč s myšlenkami na pustinu. 

Bran

rohlíkBran je vdovec, Killanský pekař. Což znamená, že se stará i o odpovídající nutriční hodnoty potravin, které mají zdejší lidé k dispozici. Je tu pravda ještě řezník Joseph, ale maso je luxus a Joseph je dost bohém na to, aby hlídal poměry cukrů, bílkovin a kdovíčeho. O to se prostě stará Bran a lidé si ho za to považují. Stará se o to, aby v Killanu bylo dost výživného jídla, obchoduje s farmáři a nepohrdne ani dovozem, když je za slušnou cenu. Někdo by o něm možná řekl, že je trochu bručoun, ale v jádru je to dobrý člověk. Je to vdovec a to, že má dvě dcery, které jsou vlastně na místní poměry docela zdravé, je velká výhra. Teď má starost o to, aby jim našel odpovídající partnery, se kterými by mohly mít také děti. A to není zas tak jednoduchý úkol.

Bea z Miry
(19)

Mladá dívka, dcera majitelů sousedního hnízda. Nevěsta Rogera – je nadšená, že se bude vdávat a nic jiného ji nezajímá. Je na ní vidět, že je zvyklá poroučet a že jsou věci podle ní. Ten roční pobyt v killanském internátu pro ni musí být peklo. Tady pobyla rok, aby si doplnila vzdělání, protože na Killanu mají nejlepší laboratoř v okolí. Ale už toho má plné zuby. Pořád nějaké zkumavky a centrifugy. Chce se dobře vdát za Rogera, a stýská se jí po domově, tedy vlastně asi spíš po životní úrovni, na kterou byla zvyklá.

Bernie

(52)

Námezdný žoldák, který momentálně slouží v Killanské posádce. Je to takový ten týpek, co dělal od každého trochu, asi se i toulal pustinou a leccos zažil. Prý má i základní lékařské vzdělání, což se vždycky hodí. Ale je to dost podezřelé, vypadá spíš jako nějaký samozvaný felčar než doktor. Ale co, tady na jihu je každá ruka se zbraní dobrá.

Bertr Deren

(54)

Starší ze dvou kyborgů, pochází z jednoho z dobře opevněných hnízd pár dní cesty od Killanu. Rodinný přítel. Život vojáka už se mu už zajídá, ale má snad jako kyborg ve svém postavení jinou možnost? Byl u dobývání komplexu povstaleckých bunkrů zvaných Propast, a byl jedním z těch, kdo rozhodli, že Kyborgové se do toho plést nebudou. Lidé v kraji ho tu mají celkem rádi a mezi  vojáky má obrovské renomé a autoritu. Vyprávějí se hrůzostrašné historky, jak se vydával vyčistit nějaká místa od divokých, byl i na frontě na severu. Je to jeden z mála lidí v jehož blízkosti se snad nemusíte bát. 

Brísa

Klíč

Brísa je manželka správce Násira. Vdala se dobře, přesně jak chtěla. Byli spolu kompatibilní, takže mají syna Andreje. Brísin muž umí peníze vydělat a Brísa je zase umí utrácet. Umí se nosit jako kdyby jí Killan patřil a u obchodníků se vždycky pídí po prvotřídním zboží. Násir je suchar, ale s Brísou se nebudete nudit. Na světě musí být rovnováha.

Brigit

Čistí - laboratořFinanční ředitelka Internátu zdejšího Státního genetického ústavu. Má na starosti peníze a hospodaření výzkumného centra a věci, které z toho vyplývají. Někdy to nemá snadné. Ačkoli to vypadá, že státní rada od jejich ústavu čeká důležité výsledky, dotace tomu zdaleka neodpovídají a spoustu materiálů musí Brigit shánět jak hokynářka. Nahoře by měli konečně pochopit, že takhle se významné vědecké pracoviště dělat nedá. Brigit pochází z významného hnízda (William z Hory je její bratr) a jejím cílem je udržet laboratoře nad vodou a hlavně na prestižní úrovni. Neustálý nedostatek potřebných chemikálií a ostatních nástrojů k chodu Vědeckého centra nepřispívají. 

Casper

(30)

Farmář, manžel Alice, dodává potraviny do hnízda. Nemá se špatně, ale správce Násir ho škrtí až si skoro dovoluje moc. Za poslední zásilku soji mu dokonce zaplatil jen půlku toho, co opravdu stojí! A do toho je kolem jejich opevněné farmy co chvíli v noci hemží divocí, takže psi štěkají, pacholci stojí u střílen a zírají do tmy přes hledáček zbraní, a to se člověk špatně vyspí, i kdyby si stokrát říkal, že vše je dobře zaopatřené a všichni Casperovi lidé vědí, co mají dělat.

Celia

Majitelka baru a nočního klubu a vdova po Norbertovi, adoptivní matka osmnáctileté Mat. Sotva se z jeho smrti vzpamatovala, zjistila, že utáhnout bar sama ženská není žádná legrace. Ale přece ho neprodá! I když zájemci by byli… Ale je pravda, že Celiin podnik je nejlepší v Killanu a chodí k ní jak smetánka, tak normální lidé, protože Celia při vší té psotě drží ceny na přijatelné úrovni.

Dan

Dan z Jihu je obchodník, kterého do Kiillanu zavály jeho obchodní zájmy. Je to takový světák a vypadá, že má v plánu opravdu velkého. Ne nadarmo se ale říká, že z větší výšky hrozí hlubší pád. Samozřejmě u něj lze sehnat spoustu užitečných věcí, které se v Killanu nedají vyrobit a ani je nesežene Mause, ale jako kdyby to pro Dana bylo vedlejší. Nakupování baterií a zachovalých solárních panelů ho už zdá se neuspokojuje.

Elis

KlíčElis je sekretářka paní Noiry. Stará se jí o papíry, udržuje pořádek v písemnostech, některá jednání zapisuje, vyřizuje poštu, dohlíží na úřední agendu a věci, kterými se pak nemusí zabývat Noira. Dělá jí takový backoffice.

Emanuel
(43)

lopataNádeník. Vyhledává příležitostné práce a protože se opravovala část opevnění Killanu, osud ho zavál sem. O své minulosti nikdy nemluví. Ale za práci umí vzít a umí si ošéfovat i partičku pobudů, které správce rád najímá, protože jsou za nízké ceny.

Doktorka Filippiová (39)

Čistí - laboratořŽena ve středním věku, přišla do Killanského výzkumáku po válkách. Za válek prý pracovala v polních nemocnicích. Ona by to tak nikdy neřekla, ale ostatní moc dobře vědí, že má talent na stroje a v biochemii je to rozený zázrak. Kdo ví, kde k těm znalostem přišla. Taky se její pacienti lépe uzdravují a rány se jim rychleji hojí. A není to jen stroji a výpočty, Philiová má vhled a kus opravdového soucitu. Takového člověka aby tady na jihu jeden pohledal. Mohla by klidně dělat ve výzkumu v hlavním městě!

Frank

Frank je voják, člen Killanské posádky. Má různé povinnosti při udržování pořádku na Killanu, zastupuje Lucase a jako by byl všude. Večer co večer kontroluje kapacitu baterií, jestli vydrží celou noc, nutí vojáky bdít na hlídkách a sledovat, jestli hlásiče, které mají rozmístěné kolem Killanu neukazují přítomnost divokých. Je to pracovitý chlapík. I když vojáci ho za to zdá se moc v lásce nemají a nadávají, že všechno moc hrotí a dělá ze všeho zbytečnou vědu.

Friede
(35)

Friede je Arnoldova ochranka a pravá ruka. Zatímco Arnold buduje nový a lepší stát,  Friede Arnauda zbavuje toho starého a špatného. A dělá to dobře, bez zbytečných emocí. Pár zdejších lidí má pocit, jako by ji někde viděli, ale asi je to jenom náhodná podoba. Neni zdejší. Přišla s Arnoldem z centra. Ale na čem se všichni shodnou, čiší z ní něco divného, hlídací psi ji nesnáší a má takový divný pohled.

Gaia Depiru (29)

Mladá žena, co se rozhodla stát se Kyborgem. Pochází z velice dobré rodiny, která sídlí v hlavním městě. Po nějakých osobních epizodách se prý rozhodla stát se Kyborgem a rodina i stát jí to dovolili. Zdá se, že má vynikající vzdělání a je mistr boje nablízko i na dálku, jako všichni kyborgové.

 

George z Arkady
(28)

Bratranec Rogera a Jacka. DJ, je v Killanu na návštěvě. Už skoro dva roky. Nebo tři? No, lidé ho pamatují hlavně kvůli jeho nočním eskapádám a také proto, že dluhy za něj musí všude platit Násyr. A to je zlé dvojnásob. George má navíc trvalé konflikty se svou tetou Noirou, je vznětlivý a drzý. Je schopný se na veřejnosti hádat o negativním vlivu státu a decentralizaci i v těhle dobách. Je tím nebezpečný sobě i svému nejbližšímu okolí. Ale protože je výřečný a umí to s lidma, zatím mu to vždycky prošlo. Noiře leze na nervy, protože kvůli němu musí dávat dvojnásobný pozor na Auditory, před kterými se sama drží zuby nehty na uzdě. A George se dál tváří jako mistr světa.

Gilbert (39)

Gilbert je zdejší státní dozor. Dobře placený úředník, který má celkem … no co si budeme povídat o odpovědnosti, nemá ji žádnou. A není zrovna ani vzorem správného státního úředníka. Kde se pije a paří, najdete jeho brunátnou tvář. Ano, posílá pravidelná hlášení na centrálu, dohlíží nad distribucí fazolek, ale moc horlivosti pro věc státu byste u něj nenašli. Ohlášený příjezd Auditorů mu zdá se způsobuje vrásky. Co všechno na něj mají?

Hezoun Pons
(30)

Strašně bohatý týpek,Hezoun Pons párkrát se setkal s Georgem Arkadem. A upřímně, to se lidem nestává náhodou, že máte obrovské peníze. Šušká se o něm leccos. Hezoun Pons je tak bohatý, že by si mohl koupit celý Killan i s přilehlými hnízdy. Chodí všude s ochrankou a když chcete nějaké veselé pilulky, můžete si být jistí, že Pons je bude mít. I když jsou zakázané. Právě proto, že jsou zakázané. Je tu oficiálně na návštěvě kvůli svatbě a třeba z jeho návštěvy vyplyne i něco pozitivního.

Hugh

Hugh je vyhazovač v místním baru a nočním klubu, zaměstnanec Celie. Po tom, co tragicky zahynul Celiin manžel, je jediným chlapem, který pomáhá s provozem. Celia je sice schopná, bar vede dobře, ale chlap by se jí k ruce hodil, to je vidět.

Chavier

ochrankaChavier je námezdní bouchač. Ochranka obchodníků Roberta a Štefana. Stará se o zboží, o obchodníky, o jejich bezpečí, má oči a uši všude. Bez něj by to nešlo, i když na první pohled jsou samozřejmě šéfové ti dva. Ale Chaviér ví svoje a běda každýmu divokýmu, kterej se mu dostane do cesty. Opasek má plný jejich skalpů.

Isabo
z Miry

Isabo je z rodiny blízké lidem ze státní rady. Tedy vlády státu. Její rodina dostala hnízdo v Miře, což je pár dní cesty od Killanu, za pomoc rozšiřování vlivu státu. Moc lásky místních si přitom její rodiče nezískali. Nikdo rozumný z toho neviní přímo Isabo nebo Beu, rotože ty tehdy byly malé holky, ale jejich rodina tu prostě není oblíbená. I když je vidět, že Isabo by s tím ráda něco dělala. Ale většinou to působí tak trochu chtěně. Přijela do Killanu zorganizovat svatbu své sestry Bey. Rodiče obou sester bohužel museli odjet vyřídit důležité věci do hlavního města státu, tak musí Isabo jako starší sestra Bey rodiče zastoupit. Je to náročný úkol, ale Isabo ho zvládne!

Jack z Killanu (20)

Mladší bratr Rogera. Jelikož hnízdo i okrsek připadnou bratrovi Rogerovi, Jacka čeká dráha ve státní správě nebo v armádě. Mezi lidmi nemá špatnou pověst, rozhodně se nechová tak arogantně jako jeho starší bratr. Zdá se, že je i docela studovaný a co víc, tu a tam projevuje zájem o normální lidi, což každému samozřejmě udělá dobře. Ale nejspíš odejde za svou vojenskou službou někam na hranice.

Joseph (28)

Mladý řezník, řemeslo převzal po otci a jejich rodina ho v Killanu provozuje už dlouho. Je to v zásadě hodný kluk, ale je to horká hlava. Velké emoce. Rychle se nadchne, rychle zamiluje, rychle rozčílí …a v afektu se občas popere a nekouká na to s kým se to dostal do křížku. Do pustiny s ním jít sice na jednu stranu chcete, protože se nebojí, ale vlastně nechcete, protože by se s váma po cestě mohl zhádat a zdrhnout si kam se mu chce, anebo ztropit nějakou nepředvídanost.

Katrin
(29)

KlíčKatrin je Branova dcera, sestra April. Pracuje jako asistentka a osobní ochranka Noiry, paní Killanského hnízda. Sice o ničem zdánlivě nerozhoduje, ale u lecčehos se namane. A to jí dává možnosti tahat za různé nitky.

Kevin

Kevin patří k partičce pocestných artistů, kteří přijeli v obrněném konvoji s Hezounem Ponsem. Na první pohled je Kevin takový zábavný DJ, ale zdá se, že ovládá různé psychofyziologické terapie, vyzná se trochu ve fyzice, trochu v chemii, zabrousí i do biochemie. Když se sním dáte do řeši, vnímáte, že to není žádný primitiv a nejspíš má docela něco nastudováno. Narodil se v daleké cizině a jeho otec prý byl slavný hacker uznávaný i ve státních službách. I když, kdo ví, co se mu dá věřit, Kevin vypadá spíš jako mistr ve vyprávění neuvěřitelných historek.

Klára
(18)

Čistí - laboratořMladá dívka, sestra Nicolase. Jako sirotek vyrostla také v internátě a má dobré vzdělání. Lidé ji tu mají rádi, protože je to milá dívka, která pro každého najde dobré slovo. A tak doufají, že ji ministerstvo nepošle na nějaké jiné vědecké pracoviště a zůstane tady v Killanu.

Lucas
(41)

Lucas je velitel posádky, kterého platí správce Násir. Jako celu posádku, samozřejmě. Lucas je veterán, který už nepotřebuje sbírat skalpy divokých, které zabil. Lecčehos si všimne, ae než vytáhne vojáky do poplachu, dvakrát to zváží, jestli to není zbytečné – a většinou má pravdu. Slouží v Killanu, co války skončily. Zná skoro každou nohu v hnízdě, je o něco starší než paní Noira a pamatuje ještě jejího manžela. To byl panečku velitel! Škoda ho.

dr. Louisová

(50)

Čistí - laboratořŽena středního věku. Málomluvná. Do Killanského výzkumáku přišla kdysi, aby tu našla azyl, když divocí vzali útokem její hnízdo. O moc víc toho o ní nevíme. Je zvláštní, že vychází s Ředitelkou Výzkumného centra. Mají společného něco, o čem se nemluví?

Martin

Tipař, starý zkušený týpek prolezlý ozářením a všemi možnými dalšími nemocemi, co jich člověk může nachytat v pustině. Je div, že ještě žije. On sám tvrdí, že je to tím, že by už nechutnal ani divokým. Byl v pustinách na místech, o kterých se snad radši ani nemluví. Hodně lidí ho nemá moc rádo. Všichni vědí, že se toulá krajem a nikde není doma a všichni vědí, že když tipař najde něco opravdu zajímavého, nenosí to do města jako stalkerka Mause, ale prodá polohu nějakým těžařům a ti na místo často přijedou i s vlastními vojáky a místo vybagrují, aniž by z toho místní cokoli měli. Teď se tváří, že jeho jediným cílem jsou naleziště solárních panelů, benzínových kanystrů a ledkových žárovek, ale tak se tvářit klidně může. Kdo chce dostat z pustiny něco opravdu speciálního, půjde za Martinem. Ten ho sice pravděpodobně pošle do hajzlu, ale zkusit se to musí.

Mat 18

Dcera barmanky Celie. Je to veselá a živá holka, pracuje jako servírka. Ráda se kolem některých pohledných pánů točí i jinde než v hospodě. Je trochu lehkomyslná, ale to k tomu věku patří. Má ráda večírky, které se v baru konají, její máma to ale nerada vidí.

Mause (18)

Stalkerka, nosí nalezené věci na trh. Chodit pravidelně do pustiny přináší různá úskalí, ale také velkou svobodu. Mouse může mnoho z toho, co by pro jiné nebylo myslitelné. Být stalkerkou není pro každého. Hodně lidí se stalkerů štítí a opovrhuje jimi, ale současně každý lačně čeká na stalkerovy úlovky a tu a tam je ochotný i sáhnout kvůli nim hlouběji do kapsy.

Monika (26)

Je to dědička sousedního Hnízda, které je maličké, chudé, zapomenuté v horách, a přijela na svatbu jako host. Nebo tu má nějaké jiné plány? Každopádně má ta holka kuráž, cestovat v tak špatným obrněným voze, to už chce odhodlání!

Násir (45)

KlíčSprávce hnízda, je podřízen přímo pánovi, teď tedy Noiře z Killanu. Má na starosti zásobování, účetnictví, nákup potravin, opravy světel a opevněných plotů. Killan na tom finančně není špatně, moc si ale vyskakovat nemůžou. Násira nikdo moc nemusí, protože je to lakomec k pohledání. Ale zdá se, že i díky jemu hnízdo funguje a profitují z toho i farmáři v okolí. 

Nikolas
(18)

Je to mladý státní úředník na dobré cestě stát se nejmladším auditorem v historii. Tato inspekční cesta je jeho prvním opravdovým úkolem. Vznešené ideály státu ho viditelně fascinují, každému o tom vypráví, a tolik by chtěl, aby mohl svými skromnými silami přispět k jeho rozšíření. Je to sirotek, ale tak úplně samotný na světě není – v místním internátě má dvojče, sestru Kláru. Ale není to zlý kluk. Naopak. Čiší z něja takové zvláštní nadšení a laskavost. A lidé věcí, že i když studoval v megapoli, je to místní kluk, ke kterému jako k dítěti osud nebyl vůbec laskavý.

Noira z Killanu       (42)

Matka Rogera a Jacka, vdova, paní hnízda. Jako mnoho dalších zdejších lidí samozřejmě sdílí myšlenku silného státu, ale má k tomu i výhrady. Kyborg Bert Deren je nejlepším přítelem jejího zesnulého muže. (Noiřin muž zemřel ve válkách za nevyjasněných okolností). Noira je pragmatická šéfová, o záležitosti velkého státu se zajímá jen do té míry, do jaké je to politicky nutné. Auditory na svém území snáší, ale nadšená z nich není. To všichni zdejší cítí. Naopak z návštěvy kyborgů má radost, Kyborg v hnízdě, měně divokých na cestách..

Olivia

Tahle dívka je v Killanu cizí, patří k partičce muzikantů, které si Hezoun Pons přivedl s sebou na návštěvu z východu. Nebude chybět nikde, kde se lidi baví. Ale také zdá se umí lecos dalšího.

Omar (32)

Omar je zdejší voják, stará se o bezpečnost v hnízdě. Moc dobře ví, jak přežít a pokud možno se vyhnout problémům. Nemá daleko pro ránu a k domácímu šlehu ho to taky táhne. Hry a karty jsou jeho nejvěrnější přítel …a peníze, ty se vždycky nějak záhadně rozkutálí. A tak si zkusil půjčit tuhle a támhle… a ono to nějak nekončí. Dluží snad úplně každému.

Paula z Hory

Dcera Viléma, šéfa sousedního hnízda. Přijela s otcem na návštěvu. Zdá se, že je trochu nešťastná z toho, že se rodina přestěhovala a ona zde nemá žádné přátele. A její otec má podle všeho v plánu nechat otestovat v místních laboratořích její kompatibilitu… a pak ji výhodně provdat. Nebo spíš prodat?

Renata

Renata je cestující artista, bavič, v rukávech má prskavky, dělbuchy a jiné chemické kejkle. A zatímco vás baví, druhou rukou vám prošátrá kapsy. Ne, to jsou určitě jen sprosté pomluvy… Přijela v konvoji s Hezounem Ponsem, stejně jako Kevin a Olivie a rozhodně za těch pár dní už stačila poplést hlavu mnoha zdejším mužům.

dr. Marie Revelová

(49)

Čistí - laboratořŘeditelka Výzkumného ústavu a Internátu. Panovačná a v jednání tvrdá žena. Je to sestra zesnulého velitele hnízda Raymunda a švagrová paní Noiry, se kterou se ale moc nesnáší. Ředitelkou tak významné instituce se člověk nestává jen tak, je to výsledek velkého úsilí. I když popravdě – většina lidí si myslí, že za tím musely být politické tlaky a že má dr. Revelová ještě ostřejší lokty než jazyk. Kdo ví. Vlídnosti nemá na rozdávání, všichni se jí trochu bojí.

Roger z Killanu

(22)

Syn Noiry z Killanu. Má se ženit. Je to sňatek domluvený, kompatibilní a politický. Ale koneckonců proč ne, když je šance, že s ním budou moct mít (možná i zdravé) děti, je to dobré, protože v čele hnízda bude někdo zdejší a Roger snad Beu trochu zaučí do místních zvyklostí a odnaučí móresům, které pravidelně předvádějí lidé z centra, kteří o realitě života v hraničních horách hemžících se divokými nevědí vůbec nic.

Robert

(40)

Robert stejně jako jeho kolega Stefan je obchodník. Společně s s obrněným konvojem křižují pustinu a obchodují vším možným. Robert se Štefanem v tom umí chodit. V Killanu se chtějí chvíli zdržet, protože svatba hradního pána přivede do hnízda spoustu obchodních příležitostí. Navíc Robert by se rád usadil, jak tu a tam v Celiině baru utrousí.

Samuel

ochranka
Dobrodruh z několik dní vzdáleného hnízda, kterého události zavály na Killan. Přichází sem prý řešit jednu problematickou rodinnou událost a vypadá to, že z jeho přítomnosti nemá Killanská rodina radost.

Sebastian

Trochu nepraktický týpek. Také přijel s Ponsem. Živí se jako novinář na volné noze a snaží se napsat a prodat nějaké opravdu šokující články které přitáhnou inzerety a Sebastiaovy sponzory. Teď se vydal na jih, protože tu větří dobrodružství. Místní lidé si myslí, že si koleduje o pěkný průšvoih, protože na zdejší podmínky není vůbec připravený.

Stary
(18)

Čistí - laboratořSchovanka Internátu a také pomáhá v laboratořích. Není tu dlouho, jednou se objevila v ústavu a přesvědčila dr. Revelovou, ať ji zaměstná. Zdá se, že byla úplně bez peněz a kdoví, co ji přimělo přidat se tehdy ke konvoji, který dojel do Killanu.

Stefan (38)

Stefan je obchodník a se svým společníkem Robem křižují obchodní cesty mezi Hnízdy. Cesty jsou sice nebezpečné kvůli divokým, ale Rob i Stefan pečlivě plánuj zastávky na opevněných farmách, a nebo se přidávají k větším kolonám s kyborgy. Lidé po nich posílají zásilky i dopisy. V Kiillanu se chtějí chvíli zdržet, protože svatba přivede do města spoustu obchodních příležitostí. 

Vilém z Hory

Vilém je pán sousedního hnízda, které se jmenuje prostě… Hora. Horu i celý její okrsek před lety vyženil a zbytek vyhandloval od předchozích majitelů, kterým zdejší hornatý kraj k srdci nepřirostl. Viliem přijel jako svatební host, rád by se s rodinou z Killanu více seznámil a možná spřátelil.

 

 

čistí 2262 design hry Čistí informace pro hráče - placení, termíny, faq