Filmová výchova

FILMOVÁ VÝCHOVA DVPP ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DVPP STMELOVACÍ KURZ

jaksedelafilm2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – nabídka

Chcete ve škole učit filmovou výchovu a průřezové téma filová a mediální výchova opravdu zábavnou formou založenou na tvorbě žáků, dovednosti natočit a sestříhat videa, dát jim myšlenku, naučit se rozumět filmovým dílům a řeči médií? Máme pro vás nabídku dvou kurzů Filmová výchova I. a II., které jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP.

Jinou zajímavou formou oživení ve vaší škole může být zařazení a využití forem zážitkového vzdělávání.

Obě metody přitom ve finále lze kombinovat do zajímavých projektových forem.

jaksedelafilm

Filmová výchova I.

Workshop pro učitele ZŠ / SŠAkreditováno jako DVPP

Tento kurz je akreditovaný MŠMT (Čj. MSMT-7902/2015-2-237)

Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile člověk zkusí natočit vlastní krátké video, zpracovat vlastní „zpravodajský šot“, pochopí jeho různorodé aspekty rychleji než po mnohahodinové teoretické výuce. Náš přístup je tedy takový, že hlavní linkou výuky je vlastní tvorba žáků, učitel je provází různými fázemi vzniku mediálních děl a pomáhá jim odhalovat principy, na kterých filmová a mediální tvorba stojí a přes tuto tvorbu se dostanou k teorii.

Worskhop je postavený tak, aby si účastníci sami vyzkoušeli aktivity, které pak budou realizovat s žáky.

Na začátku je krátký seminář zaměřený na tvorbu scénáře, v jeho rámci účastníci vytvoří vlastní scénář a storybord ke kratičkému skeči.

Druhé téma je zaměřené na elementární pravidla kamery, záběrování – z praktických důvodů spojené s kratičkým exkurzem do střihu.

Pak následuje blok, v jehož rámci účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočí kratičký skeč a po natočení ho i sami nastříhají.

Nakonec proběhne projekce videí a diskuse o tom, jak je co udělané, co jakým způsobem funguje.

Tyto zcela praktické aktivity jsou startovními impulzy pro otvírání obecnějších teoretických a didaktických otázek.

Rozsah workshopu je ideálně 6 vyučovacích hodin s přestávkami.

Aby byl seminář pro učitele co nejefektivnější, je ideální, budou-li mít vlastní kameru a notebook, s kterými později budou pracovat ve výuce.

Filmová výchova II.

Workshop Filmová výchova pro učitele – natáčíme video, film

Akreditováno jako DVPP

Tento kurz je akreditovaný MŠMT (Čj. MSMT-7902/2015-2-237)

Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile člověk zkusí natočit vlastní krátké video, zpracovat vlastní „zpravodajský šot“, pochopí jeho různorodé aspekty rychleji než po mnohahodinové teoretické výuce. Náš přístup je tedy takový, že hlavní linkou výuky je vlastní tvorba žáků, učitel je provází různými fázemi vzniku mediálních děl a pomáhá jim odhalovat principy, na kterých filmová a mediální tvorba stojí a přes tuto tvorbu se dostanou k teorii.

Worskhop je postavený tak, aby si účastníci sami vyzkoušeli aktivity, které pak budou realizovat s žáky.

Program kurzu

1. den

 • 1 půlhodina úvodní, přehled programu
 • 1 hodina – možnosti pojetí filmové a mediální výchovy, pedagogické možnosti, metody, odlišnosti – co bude součást průřezového tématu a co volitelného předmětu
 • 1 hodina Na začátku je krátký seminář zaměřený na tvorbu scénáře,
 • 1. hodina účastníci si vytvoří vlastní scénář a storyboard ke kratičkému skeči.
 • 1 hodina, diskuse, rozbor scénářů, výběr, co budou chtít točit

přestávka na oběd

 • 2 hodiny Kamera, záběrování, svícení, ukázky z filmů
 • 1 hodina – technické otázky kolem formátů, nastavení kamery atd.

2. den

 • 4 hodiny – účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočí kratičký skeč

přestávka na oběd

 • 1 hodina – střih, ukázky
 • 3 hodiny – účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočený skeč sestříhají

3. den

 • 1 hodina – o zvuku, ruchy ve filmu, filmová hudba, ukázky
 • 1 hodina barevné korekce, mastering, částečně technické otázky
 • 1 hodina – účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočený a nastříhaný skeč dokončí a vyexportují
 • 1 hodina – žánry, námět-téma-sdělení

přestávka na oběd

 • 1 hodina společné promítání vytvořených filmů, diskuse
 • 1 hodina – náměty pro metodiku, vazba na RVP, vazby na další předměty, diskuse
 • závěr

Tyto zcela praktické aktivity jsou zpravidla startovními impulzy pro otvírání obecnějších teoretických a didaktických otázek.

Rozsah workshopu je ideálně 22-24 vyučovacích hodin s přestávkami.

Aby byl seminář pro učitele co nejefektivnější, je ideální, budou-li mít vlastní kameru a notebook, s kterými později budou pracovat ve výuce.

filmovystrih

FILMOVÁ VÝCHOVA DVPP ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DVPP STMELOVACÍ KURZ